UZYSKANIE TYTUŁU PROFESORA

Z satysfakcją informuję, że Prezydenta RP – postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r. – nadał mi  tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.