Konrad KohutekProfesor zwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Konkurencji na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii. Członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. 

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Przedmiot jego zainteresowań i/lub badań naukowych obejmuje także prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowe.

Autor ponad 220 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 60 artykułów oraz ponad 120 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych (szczegółowy wykaz, zob. „Publikacje”). Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK (wydawanych w latach: 2006-2023).

Recenzent publikacji w licznych czasopismach polsko- i obcojęzycznych, jak np.: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Transformacje Prawa Prywatnego, Krytyka Prawa, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (1999) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (2002) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)