Nauka

Rozwój naukowy:

(2000) – ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

(2003) – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim [doktorat pt. „Sanacja i upadłość banku jako instrumenty ochrony integralności systemu bankowego”; opublikowany pt. „Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym”, Kraków 2005]

(2013) – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim [habilitacja pt. „Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji”, Warszawa 2012]

(2021) – uzyskanie tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (na mocy postanowienia Prezydenta RP z dnia 6.4.2021 r.) [tzw. książka profesorska pt. „Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych”, Warszawa 2018]

Stypendia, granty naukowe, nagrody (wybrane):

grant naukowy NCN (przyznany na mocy decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 21.11.2017) DEC-2017/25/B/HS5/01659. Temat projektu badawczego: „Szkoda antymonopolowa: jej zakres i metody szacowania. Harmonizacja tylko pozorna?”. Realizacja: 1.1.2018-31.12.2020.

– stypendium badawcze („dla doświadczonych naukowców”) fundacji im. Alexandra von Humboldta (Humboldt-Forschungsstipednium für erfarene Wissenschaftler). Realizacja: październik 2009 – marzec 2011 (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)

grant habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (numer: N N110 212738). Temat projektu: „Instytucja nadużycia pozycji dominującej w świetle zmodernizowanych reguł prawa konkurencji dotyczących unilateralnych praktyk rynkowych przedsiębiorcy”. Realizacja: kwiecień 2010 – lipiec 2011 r. (m.in. – ITT Chicago-Kent College of Law)

– nominacja do nagrody CARS (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Uniwersytecie Warszawskim) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa lub ekonomii ochrony konkurencji (w latach 2010-2012)

nagroda Funduszu im. prof. Andrzeja Kapiszewskiego za znaczące osiągnięcia naukowe, przyznana przez władze Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego (2011 r.)

stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej (październik 1999 r. – styczeń 2000 r.) na Uniwersytecie w Salzburgu.

– stypendium im. J.S. Langroda przyznawane doktorantom na Wydziale Prawa i Administracji UJ za osiągnięcia w pracy naukowej (2003).

Współpraca naukowa:

(2000-2009) – współpraca z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego przy Uiniwersytecie Jagiellońskim

(od 2008) – współpraca z Centrum Studiów Regulacyjnych i Antymonopolowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS)

(od 2011) – współpraca z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (w zakresie Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji)

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)