Dydaktyka

Zatrudnienie:

Na stanowisku profesora w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego

Wykładane przedmioty:

– Publiczne prawo gospodarcze (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych)

– Publiczne prawo konkurencji (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych)

– Prawo handlowe (Wydział Zarządzania)

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)