Dydaktyka

Zatrudnienie:

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego

Wykładane przedmioty:

- Publiczne prawo gospodarcze (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych)

- Publiczne prawo konkurencji (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych)

- Prawo handlowe (Wydział Zarządzania)

Konrad Kohutek doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo Kraków