Kontakt

Tel.: 884 881 733

e-mail: kohutek@gmx.net

Konrad Kohutek doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo Kraków