WARSZTATY STOWARZYSZENIA PRAWA KONKURENCJI: ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO, SĄDU APELACYJNEGO ORAZ TSUE W SPRAWACH ANTYMONOPOLOWYCH ZA ROK 2016

 

Z przyjemnością informuję, że dnia 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w Warszawie (Kancelaria Dentons, ul. Rondo ONZ 1, piętro XXX), przeprowadzę warsztaty dotyczące orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE za rok 2016 z zakresu spraw antymonopolowych. Zaprezentowane wyroki dotyczyć będą różnych zagadnień, jak np. decyzja zobowiązaniowa (jakie są granice uznania Prezesa UOKiK w stosowaniu tego środka?), obowiązek współdziałania w czasie kontroli Prezesa UOKiK, ocena dopuszczalności nakładania przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej za zachowanie, które dotychczas było uznawane za ów organ za nienaruszające prawa; problematyka kwalifikacji wysłania e-maila jako praktyki uzgodniona w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

 

W imieniu SPK oraz prelegentów – serdecznie zapraszam!