Zarzut margin squeeze przeciwko hiszpańskiej Telefonice podtrzymany przez Trybunał (nacisk na zagadnienia proceduralne)

Dnia 10 lipca 2014 r. luksemburski Trybunał wydał wyrok w sprawie (C‑295/12 P) Telefónica de España przeciwko Komisji Europejskiej, na mocy którego oddalił odwołanie tej spółki.Tym samym utrzymano w mocy zarówno wyrok Sądu (wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie T-336/07), jak i decyzję Komisji Europejskiej (sprawa COMP/38.784 – Wanadoo España/Telefónica).

Czytaj dalej Zarzut margin squeeze przeciwko hiszpańskiej Telefonice podtrzymany przez Trybunał (nacisk na zagadnienia proceduralne)

Konrad Kohutek doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo Kraków