BEZWARUNKOWE ZGODY NA KONCENTRACJE Z UZASADNIENIEM

Od ubiegłego roku Prezes UOKiK coraz częściej zamieszcza uzasadnienie także w decyzjach wyrażających bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, mimo że formalnie nie ma takiego obowiązku. Jeżeli bowiem decyzja administracyjna w całości uwzględnia żądania strony/stron (a tak jest w przypadku decyzji zawierającej wspomnianą zgodę), organ ją wydający może odstąpić od uzasadnienia (art. 107 § 4 k.p.a. w zw. z art. 83 u.o.k.k.). Czytaj dalej BEZWARUNKOWE ZGODY NA KONCENTRACJE Z UZASADNIENIEM

Zarzut margin squeeze przeciwko hiszpańskiej Telefonice podtrzymany przez Trybunał (nacisk na zagadnienia proceduralne)

Dnia 10 lipca 2014 r. luksemburski Trybunał wydał wyrok w sprawie (C‑295/12 P) Telefónica de España przeciwko Komisji Europejskiej, na mocy którego oddalił odwołanie tej spółki.Tym samym utrzymano w mocy zarówno wyrok Sądu (wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie T-336/07), jak i decyzję Komisji Europejskiej (sprawa COMP/38.784 – Wanadoo España/Telefónica).

Czytaj dalej Zarzut margin squeeze przeciwko hiszpańskiej Telefonice podtrzymany przez Trybunał (nacisk na zagadnienia proceduralne)

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)