CZYNNIKI INTENSYFIKUJĄCE PRYWATNE WDRAŻANIE PRAWA KONKURENCJI W EUROPIE I W POLSCE – ARTYKUŁ W EuMCL

W tym miesiącu na łamach European Journal of European Consumer and Market Law  ukazał się artykuł mojego autorstwa przedstawiający środki prawne mające ułatwiać wdrażanie prawa konkurencji w trybie prywatnym (czyli zwłaszcza w postaci dochodzenia odszkodowania za tzw. szkody antymonopolowe). Opracowanie skupia się na konstrukcjach jakie w tej materii wypracowane zostały w najnowszym orzecznictwie unijnym. Zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady wydanych zostało kilka interesujących wyroków TSUE (w dużej mierze w kontekście sprawy kartelu ciężarówek), których sąd ów zajął stawisko korzystne dla ofiar tego naruszenia (np. w odniesieniu do kręgu podmiotów odpowiedzialnych, w kwestii przesłanki związku przyczynowego). Wymienić tu można wyroki w takich sprawach jak Vantaan/Skanska 2019, Tibor-Trans 2019, Otis/Land Oberoesterreich 2019 , Sumal 2021, PACCAR z 2022, Tráficos z 2023. Tytuł wspomnianego artykułu to „Factors Driving the Growth in the Private Enforcement of Competition Law in Europe(w:) EuCML, 2024/3, s. 134-138.