ZNOWELIZOWANE ANTYMONOPOLOWE ZASADY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ  – ARTYKUŁ W PPH 2024/1

W tym tygodniu ukazał się pierwszy w 2024 numer Przeglądu Prawa Handlowego, w którym opublikowany został (m.in.) artykuł mojego autorstwa poświęcony znowelizowanym unormowaniom dotyczącym sprzedaży internetowej. Chodzi o zasady wynikające prawa konkurencji, a konkretnie z nowego rozporządzenia dotyczącego porozumień wertykalnych. Rozporządzenie „krajowe” weszło w życie w 2023 r. będąc wzorowanym na rozporządzeniu unijnym rozporządzeniu z nr 2022/720, tzw. VBER ang. Vertcal Block Exemption Regulation) Wspomniane rozporządzenia te po raz pierwszy wprowadzają do treści „twardych” regulacji regulacje uznające za poważne ograniczenie konkurencji klauzule, które uniemożliwiają skuteczne wykorzystanie Internetu przez nabywcę w celu sprzedaży towarów lub usług. W artykule zaprezentowano zasady wykładni tego unormowania, wiążące się z nim trudności i wątpliwości. Omówiono także konkretne ograniczenia online sales, zarówno te dopuszczalne (m.in. zakaz korzystania przez nabywcę z internetowych platform handlowych, jak np. Amazon, e-Bay, allegro), jak i niedozwolone (m.in. geoblokowanie, zakaz wykorzystywania przez nabywców całego kanału; zachęcam do lektury : K. Kohutek, Sprzedaż internetowa w świetle znowelizowanych reguł konkurencji dotyczących porozumień wertykalnych (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2024 nr 1, s. 22-33.