NOWE „POLSKIE ROZPORZĄDZENIE WERTYKALNE” – OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2023 R.

Dnia 1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Tzw. polskie rozporządzenie „wertykalne” zastąpiło dotychczas obowiązujące (z 30.03.2011 r.) o takim samym tytule. Pod względem struktury oraz przesłanek tytułowego wyłączenia (przywileju wyłączenie z zakazu) nie wprowadzono większych zmian.  Polski prawodawca w przeważającej mierze wzorował się na rozwiązaniach jakie w tej materii wprowadzono w prawie unijnym (rok temu); patrz rozporządzenie Komisji (UE) 2022/720 – o czym pisałem we wpisie z dnia 1 czerwca 2022 r.)

Tym samym także nowe rozwiązania (w tym np. wprowadzenie jako jednego z najpoważniejszych ograniczeń konkurencji, takich postanowień umownych, które uniemożliwiają nabywcą/dystrybutorom) skuteczne wykorzystanie Internetu w celu sprzedaży towarów.

Warto wszak wspomnieć, że w polskim rozporządzeniu zamieszczono przepisy dotyczące tylko porozumień w sektorze pojazdów samochodowych (zob. §11), który przewiduje dodatkową klauzulę czarną (tj. taką które wyklucza przywilej wyłączenia), odnosząc się do ograniczenia sprzedaży części zamiennych.